HRAVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI

 

Krátky popis: tábor je určený pre deti vo veku 8-12 rokov a je zameraný na rozvoj osobnosti a potenciálu hravou formou v rôznych oblastiach života, ako napr. komunikácia, sebaprezentácia, zvládanie stresu, rozvoj kreativity, stanovenie svojich cieľov ai. Cez rôzne hry (interiér aj exteriér – podľa počasia) budú deti objavovať svoje silné stránky, ukážeme si, ako zaujímavými technikami posilniť svoje sebavedomie, zlepšiť pamäť a time manažment, ako nám predstavivosť a vizualizácia pomôžu pri dosahovaní lepších výsledkov. Cieľom tábora je poskytnúť deťom nový pohľad na riešenie ich každodenných problémov.

 

Termíny: 27. 8. 2018 – 31.8.2018

                   denne v čase od 7:30 do 17:00 hod

 

Cena: Cena za jedno dieťa je 120,- Eur / cena za súrodenca je 110,- Eur.

V cene je zahrnuté občerstvenie (desiata, obed a pitný režim) a pracovný materiál pre deti.

 

Prihlášky: Počet miest je obmedzený (max 8 detí).

Registrácia je nutná do 15.8.2018

Prihlásiť sa môžete mailom na info.skolenia@gmail.com alebo vyplnením formulára:

HRAVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI – prihláška

Popis programu:

 

1.DEŇ (pondelok 27.8.18): KOMUNIKUJ S ĽAHKOSŤOU

Na komunikácii je vždy čo vylepšovať – či už je to doma, v škole, na krúžkoch alebo vonka na ulici. Deti sa v škole učia, čo je to asertívna komunikácia, my si natrénujeme konkrétne asertívne techniky, ktoré zlepšia ich komunikáciu s okolitým svetom. Ukážeme si, ako jednoducho nadviazať rozhovor a začleniť sa medzi ostatných. Naučia sa, ako si poradiť s kritikou, ako povedať NIE. Vysvetlíme si, čo je to manipulácia, ako jej nepodľahnúť a prečo ju nepoužívať na dosiahnutie svojich cieľov. Zistia, že s každým sa dá komunikovať ako s rovnocenným partnerom.

 

2.DEŇ (utorok 28.8.18): ROZVOJ KREATIVITY A ZLEPŠENIE PAMäTE

Kreativita je v dnešnej dobe veľmi vysoko oceňovaná. Tvorivé myslenie je doménou pravej

časti nášho mozgu. V škole sa viac rozvíja tá ľavá časť – logická. My si ukážeme, ako rozvíjať

svoju kreativitu a naladiť sa na nové nápady. Zároveň si ukážeme šikovné techniky na zlepšenie pamäte a zjednodušenie učenia.

(v stredu 29.8.18 je štátny sviatok)

3.DEŇ (štvrtok 30.8.18): PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI A ZVLÁDANIE STRESU

Prezentácie robíme všetci – dospelí v práci, deti v škole. Ruka v ruke s prezentovaním ide aj sebaprezentácia. Naučíme sa základy prezentačných zručností – nielen  ako si vytvoriť peknú  a prehľadnú prezentáciu, ale aj ako prezentovať pred celou triedou alebo na vystúpení pred publikom. Povieme si, ako si poradiť s trémou a čo robiť, aby nás stres nevyviedol z rovnováhy. Naučíme sa, ako relaxovať, ukážeme si dychové cvičenia a urobíme si meditáciu, ktorá nám pomôže uvoľniť sa  a naladiť sa na svoje vnútro.

 4.DEŇ (piatok 31.8.18): TIME MANAŽMENT A STANOVENIE CIEĽOV

Ukážeme si, ako si organizovať svoj čas doma i v škole. Byť zamotaný sa nenosí, preto sa naučíme také techniky, ktoré deťom pomôžu zmanažovať si svoj čas a zároveň ich budú aj baviť. Vysvetlíme si, prečo je dôležité mať ciele, ako ich stanoviť a pomenovať tak, aby boli dosiahnuteľné a zároveň motivačné.

 

Lektorka: Autorka a lektorka tábora HRAVÝ ROZVOJ OSOBNOSTI je Ing. Miroslava Atanasová, certifikovaná lektorka mäkkých zručností  (time manažment, rozvoj osobnosti a kreativity, zvládanie stresu, rozvoj komunikačných, manažérskych a prezentačných zručností ai.). Ako koučka a facilitátorka metódy One Brain často pracuje s deťmi, ktoré sú prirodzene zvedavé a otvorené novým kreatívnym technikám. Zároveň je detskou autorkou a s malým čitateľom sa často stretáva na svojich besedách. Rozhodla sa, že svoje skúsenosti a vedomosti pretvorené do hravej podoby odovzdá deťom, aby si mohli spestriť a obohatiť život.

 

Kontakt: info.skolenia@gmail.com, tel.: 0948 048 641