ŠKôLOČKA RAFAELKA

 

 

Škôločka Rafaelka je projekt, ktorý je určený pre deti vo veku 2 – 5 rokov. Prebieha v 2 dopoludnia v týždni od 8:30 do 12:00 v Centre Rafael. Škôločka Rafaelka prostredníctvom vhodne vytvoreného prostredia, hry, tvorivého procesu a prirodzene vedomého prístupu lektorov pomáha deťom individuálne sa rozvíjať a spoznávať svet.

 

 

JESENNO – ZIMNÁ ŠKôLOČKA RAFAELKA

PONDELOK a UTOROK alebo ŠTVRTOK a PIATOK

8:30 – 12:00

3.9. – 14. 12. 2018

 

Jesenno – Zimná Škôločka Rafaelka I

PONDELOK, UTOROK

3.9. – 11. 12. 2018

 

Jesenno – Zimná Škôločka Rafaelka II

ŠTVRTOK, PIATOK

6.9. – 14. 12. 2018

 

 

ZIMNO – JARNÁ ŠKôLOČKA RAFAELKA

PONDELOK a UTOROK alebo ŠTVRTOK a PIATOK

8:30 – 12:00

7.1. – 19. 4. 2019

 

Zimno – Jarná Škôločka Rafaelka I

PONDELOK, UTOROK

7.1. – 16. 4. 2019

 

Zimno – Jarná Škôločka Rafaelka II

ŠTVRTOK, PIATOK

10. 1. – 19. 4. 2019

 

 JARNO – LETNÁ ŠKôLOČKA RAFAELKA

 PONDELOK a UTOROK alebo ŠTVRTOK a PIATOK

8:30 – 12:00

29.4. – 9. 8. 2019

 

Jarno – Letná Škôločka Rafaelka I

PONDELOK, UTOROK

29.4. – 6. 8. 2019

 

Jarno – Letná Škôločka Rafaelka II

ŠTVRTOK, PIATOK

2.5. – 9. 8. 2019

 

CENA:

 1.celá škôločka ( Jesenno – Zimná, Zimno – Jarná, Jarno – Letná ) – 15 týždňov / 30 dopoludní / 552 e

 

Každá ďaľšia celá škôločka – 515 e

 

1 polovičná škôločka – 8 týždňov / 16 dopoludní / 336 e

 

KONTAKT:

 Marcela Olexová, 0910 179 719, detskaskolocka@gmail.com

Uložiť

Uložiť