ŠKôLOČKA Rafaelka

 

Škôločka Rafaelka je určená pre rodiny, v ktorých sa detičky odpútavajú od mamy, otca, rodiny a sú pripravené vykročiť do sveta. Zámerom Škôločky Rafaelky je zdravý rozumový, fyzický, a hlavne emocionálny vývoj detičiek. Napĺňame ho kombináciou vhodného času, prostredia, lektorov, hry a tvorivého procesu. Škôločka Rafaelka prebieha formou spolupráce s rodičmi dieťatka cez komunikáciu pred, počas a po skončení kurzu o celkovej situácii a spoločnom hľadaní vhodných riešení.

 

NAJBLIŽŠIE KURZY:

 

PRÁZDNINOVÁ ŠKôLOČKA RAFAELKA I

  1. 7. – 21. 8. 2018

 

PRÁZDNINOVÁ ŠKôLOČKA RAFAELKA II

  1. 8. – 24. 8. 2018

 

Prázdninová Škôločka Rafaelka prebieha formou 4 – týždňových kurzov. Jeden 4 – týždňový kurz pozostáva z 8 dopoludní ( PONDELOK a UTOROK alebo ŠTVRTOK a PIATOK ) v čase od 8:30 do 12:00.

 

ŠKôLOČKA Rafaelka má svoj priestor v Centre Rafael na Narcisovej 5 v Bratislave.

 

Cena jedného 4 – týždňového kurzu je 150 EUR.

 

KONTAKT: Ing. Marcela Olexová, 0910 179 719, detskaskolocka@gmail.com

 

 

Uložiť

Uložiť