zemegula a deti3DETSKÁ JOGA

s ivkou strakovou

… po svete, letíme do vesmíru, kŕmime domáce zvieratká na Slovensku, ovoniavame kvietky v záhrade, beháme po lúke a oddychujeme pod stromami…

Cieľom cvičenia detí vo veku 3-6 rokov je z hľadiska emočného vývoja rozvinúť socializáciu v rodine a následne v materskej škole a záujmových krúžkoch.

Hra je v tomto veku najprirodzenejšou a najčastejšou činnosťou detí nakoľko prináša uvoľnenie.

Na cvičení sa pracuje s prirodzenou energiou detí a zaraďujú sa cviky formou hry pričom sa kladie dôraz na individualitu a začlenenie sa do kolektívu imitáciou zvieratiek a práci s fantáziou.

Svojim herným pojatím prispievame na cvičeniach  sa sociálne rozvíjať, osvojiť si správne motorické návyky, pracovať s kreativitou a mnohé iné.

Pravidelné cvičenie s prvkami jogy s deťmi prináša:

 • Pevnejšie a zdravšie telíčko so správnym držaním
 • Lepšia koordinácia, rovnováha a ladnejší pohyb
 • Lepšie sústredenie sa
 • Lepšie ovládanie a vnímanie tela
 • Lepšie a dlhšie spinkanie plus umenie relaxovať
 • Jednoduchšie zvládanie stresových situácií
 • Rozvoj fantázie a predstavivosti
 • Základ pre celoživotnú duševnú pohodu a zdravie
 • Úctu k sebe a okoliu
 • Radosť a pozitívne naladenie
 • Formovanie charakterových vlastností, kde cvičením v kolektíve sa deti učia ohľaduplnosti, prispôsobivosti
 • Rozvoj poznávacích procesov, keďže sa deti zoznamujú s rôznymi pomôckami, učia sa orientácií v priestore
 • Rozširovanie slovnej zásoby
 • Tréning pamäti pomocou hry
 • Rozvoj zručností v „nesúťaživom“ prostredí výborne doplňuje pôsobenie ostatných

MIESTO: Centrum Rafael, Ba-Ružinov

CENA: 6 €/jenorazovo, 5€/10 cvičení, 4€/3 mesiace (12cvičení)

 

TERMÍN:

ROZRVHY

LEKTOR: certifikovaná lektorka Jogy a jogovej terapie detí Ivka Straková

KONTAKT:     0918 180 008, ivana_strakova@centrum.cz

MIESTO:           Centrum Rafael, Narcisova 5, BA – Ružinov