Malý programátor / Little Programmer

 

krúžok  pre deti od 6-11, ktoré by sa radi bližšie zoznámili s IT prostredím, naučíme sa pracovať na vlastnom počítači,vyrobiť animáciu, úprava textu, surfovanie na edukačných weboch a oboznámenie sa s programovaním.

 

Malý programátor pokročilý / Little Programmer

krúžok pre deti, ktoré už absolvovali podobný krúžok, radi by prehĺbili svoje vedomosti v IT oblasti, naučíme sa programovať hravo a zábavne v programovacom jazyku Scratch podľa úrovne jednotlivca.

Je nutné si priniesť vlastný notebook/chromebook.

Cieľ

U oboch kurzov je našim cieľom vzbudiť záujem u detí o chémiu, prírodné vedy, matematiku, IT technológie a rozvinúť ich potenciál v týchto smeroch.

Čas lekcií

45 min 1 krát týždenne

Rodičom budú poskytované štandardné a spätné väzby. To znamená, že bude možnosť otvorenej lekcie a po každej lekcii rodič obdrží mail s krátkou informáciou o priebehu lekcie.

 

Miesto:  Centrum Rafael, Narcisová 5, Bratislava

Termíny: rozvrhy

Cena: 88 EUR / semester

Prihlasovanie: 0908 646 750

gocarova.jana@gmail.com

info@georgescience.com

img_4627

img_1007