V živote každého dieťatka nastane čas, keď sa začne odpájať od mamy, či od rodičov. Pre jeho ďaľší zdravý vývoj je potrebné vhodné prostredie, rovesníci a dospelí, ktorí ho budú na tejto ceste sprevádzať. Toto obdobie prichádza vo veku 2 – 3,5 roka dieťatka. Škôločka Rafaelka je vytvorená pre detičky v tomto veku, ktoré potrebujú už viac ako len domov. Detičky, ktoré chcú spoznávať svet. Škôločka Rafaelka ponúka prostredie, ktoré poskytuje podnety na správny rozumový, emocionálny a pohybový vývoj dieťaťa. Je medzistupňom medzi domovom a inštitúciou. Škôločka Rafaelka kombinuje prístupy klasickej, Montessori a Waldorfskej pedagogiky k výchove detí.

 

Škôločka Rafaelka prebieha formou kurzov. 1 kurz trvá 8 týždňov, vrámci ktorého dieťatko navštevuje škôločku buď v PONDELOK A UTOROK alebo v STREDU A ŠTVRTOK v čase od 9:00 do 12:00. Máme Jesenné, Zimné, Jarné a Letné kurzy.

 

ZIMNÉ KURZY

Zimná Škôločka Rafaelka I – 9. 1. – 28. 2. 2017

Zimná Škôločka Rafaelka II – 11. 1. – 2. 3. 2017

JARNÉ KURZY

Jarná Škôločka Rafaelka I – 6. 3. – 25. 4. 2017

Jarná Škôločka Rafaelka II – 8. 3. – 27. 4. 2017

LETNÉ KURZY

Letná Škôločka Rafaelka I – 1. 5. – 20. 6. 2017

Letná Škôločka Rafaelka II – 3. 5. – 22. 6. 2017

 

Škôločka Rafaelka má svoj priestor v Centre Rafael na Narcisovej 5 v Bratislave.

 

Cena za 1 kurz / 16 dopoludní je 240 EUR.

 

Kontakt: Marcela Olexová, 0910 179 719, detskaskolocka@gmail.com

 

 

 

sr-17-10-2016-a4
Uložiť

Uložiť