živote každého dieťatka nastane čas, keď sa začne odpájať od mamy, či od rodičov. Pre jeho ďaľší zdravý vývoj je potrebné vhodné prostredie, rovesníci a dospelí, ktorí ho budú na tejto ceste sprevádzať. Toto obdobie prichádza vo veku 2 – 4 roky dieťatka. Škôločka Rafaelka je vytvorená pre detičky v tomto veku, ktoré potrebujú už viac ako len domov. Detičky, ktoré chcú spoznávať svet. Škôločka Rafaelka ponúka prostredie, ktoré poskytuje podnety na správny rozumový, emocionálny a pohybový vývoj dieťaťa. Je medzistupňom medzi domovom a inštitúciou. Škôločka Rafaelka kombinuje prístupy klasickej, Montessori a Waldorfskej pedagogiky k výchove detí.

 

Škôločka Rafaelka prebieha formou kurzov. 1 kurz trvá 8 týždňov, vrámci ktorého dieťatko navštevuje škôločku buď v PONDELOK A UTOROK alebo vo ŠTVRTOK A PIATOK v čase od 9:00 do 12:00. Máme Zimné, Jarné, Letné a Jesenné kurzy, ktoré sú ešte doplnené skrátenými Prázdninovými a Predvianočnými kurzami. V prípade záujmu je možné kurz predĺžiť z 2 – dňového na viacdňový.

 

JESENNÉ KURZY

Jesenná Škôločka Rafaelka I – 18. 9. – 7. 11. 2017

Jesenná Škôločka Rafaelka II – 21. 9. – 10. 11. 2017

Cena za 1 kurz / 16 dopoludní je 240 EUR.

 

PREDVIANOČNÉ KURZY

Predvianočná Škôločka Rafaelka I – 13. 11. – 19. 12. 2017

Predvianočná Škôločka Rafaelka II – 16. 11. – 22. 12. 2017

Cena za 1 kurz / 12 dopoludní je 180 EUR.

 

Škôločka Rafaelka má svoj priestor v Centre Rafael na Narcisovej 5 v Bratislave.

 

Kontakt: Marcela Olexová, 0910 179 719, detskaskolocka@gmail.com
jesr-pvsr-2017-a4
Uložiť

Uložiť