Baby Balance je hudobno-pohybové, skupinové cvičenie pre bábätká od 3 mesiacov a  cvičenie pre deti od 1 do 4 rokov.

 

 

 

DEŤOM PRINÁŠAME RADOSŤ A SKÚSENOSTI, RODIČOM INŠPIRÁCIU, PODPORU A POTEŠENIE Z POHĽADU NA SVOJE ŠIKOVNÉ DETIČKY.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov,  babičiek, iných rodinných príslušníkov, alebo opatrovateľov. Projekt rešpektuje individuálne potreby detí , preto Balansákov rozdeľujeme do 4 kategórií:

 

Mini – 3 mes. – 13 mes.

Explorer – 14 mes. – 24 mes.

Junior – 2 r.- 3,5 r.

Hviezdičky – 3-4 r. (škôlkari)

Vekové hranice sú orientačné, vždy dbáme na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

 

Cieľom projektu Baby Balance je:

  1. stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí prostredníctvom hrových činností a cvičení
  2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie

 

Aktivity a činnosti:

Rozcvičky, prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

Mini tanečno – pohybové choreografie

Riekanky – artikulácia, dramatický prejav

Rytmické základné cvičenia

Pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky, osvojenie správnych pohybových stereotypov

Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociáne vnímanie a myslenie detí

Relaxačné aktivity

U Juniorov – logogymnastika, prezentácie, poznávanie pravidiel, orientácia v priestore a i.

 

Pozrite si rozvrhy cvičení Baby Balance.

Aktuálne prebieha JESENNÝ kurz 2018, na ktorý sa môžete pridať kedykoľvek, aj v jeho priebehu. Prihlasovanie prebieha cez online prihlášku priamo na stránke Baby Balance.

 

KONTAKT:

info@babybalance.sk

0911 55 77 33