George Science

thumbnail

nové kurzy od 16.1.2018

 

Nové kurzy pre deti 👨‍🔬👨‍💻otvárame už 📆16.1.2018 📆

Prihlasovanie : gocarova.jana@gmail.com
0908 646 750

Miesto : Centrum Rafael , Narcisova 5, Ružinov

UTOROK 16.30 Malý vedec 1
UTOROK 17.30 Malý vedec 2
ŠTVRTOK 16.30 Malý programátor 1
ŠTVRTOK 17.30 Malý programátor 2

Malý vedec

Cena : 99 € / polrok (15 lekcii )

Maly programátor :

Cena : 88 € / polrok (15 lekcií )

Cieľ

U oboch kurzov je našim cieľom vzbudiť záujem u detí o chémiu, prírodné vedy, matematiku, IT technológie a rozvinúť ich potenciál v týchto smeroch.

Čas lekcií

45 min 1 krát týždenne

Prihlasovanie : gocarova.jana@gmail.com
0908 646 750