Planétka MIA

thumbnail

21. 3. 2018  o 15.30 hod

ukážková hodina

Poslanie Edukačných aktivít

 

Edukačné aktivity Planétka Mia sú určené pre deti vo veku 2 – 3 roky v sprievode mamičky alebo iného rodinného príslušníka. Aktivity sú zamerané na sociálnu integráciu dieťaťa z rodinného prostredia do nového kolektívu s menším počtom detí rovnakého veku. To všetko formou hry a zážitkového učenia. Na každom hodinovom stretnutí sa zameriame na jednu zaujímavú tému, ktorú budeme rozvíjať po všetkých stránkach.

 

Hodina je koncipovaná tak, aby sa podporovala vzájomná spolupráca dieťaťa a mamičky a aby sa dieťa rozvíjalo po každej stránke teda po rozumovej, pohybovej ako aj estetickej. Na hodine nebudú chýbať riekanky, pesničky, didaktické aj námetové hry, tvorba kreatívnych dielok a mnoho iného. Prostredníctvom tvorivých aktivít a spoločne strávených chvíľ sa podporia komunikačné schopnosti a emocionálne prežívanie detí.

 

Kto patrí do rodiny? Ako a kde žijú zvieratká? Aké sú naše emócie? Aké tajomstvo sa skrýva vo vajíčku? S kým išiel Mechúrik Koščúrik na vandrovku? Na každom hodinovom stretnutí sa zameriame na jednu zaujímavú tému, prostredníctvom ktorej sa u detí bude rozvíjať:

  • pozornosť a kognitívne vnímanie cez námetové a didaktické hry,
  • reč a hrubá motorika pri práci s riekankami a piesňami, v komunikácii v skupine,
  • jemná motorika pri tvorení výtvarných dielok, pri hrách s didaktickým materiálom,
  • sociálne kompetencie prostredníctvom všetkých činností.

Z kurzu si odnesiete nové vedomosti, zážitky, dobrú náladu, ale aj podnety pre ďalšie aktivity. V organizovanej skupine budeme spolu dramatizovať rozprávky, viesť rozhovor, priraďovať obrázky, triediť predmety. V individuálnej práci sa zameriame na svalovú činnosť rúk, najmä na drobné svalstvo, budeme rozvíjať fantáziu a predstavivosť. Posilní sa tak samostatnosť a  rozhodnosť detí.

Vyskúšajte si ukážkovú hodinu

 

Ukážková hodina bude prebiehať 21. 3. 2018 /streda/ o 15.30 hod. v Centre Rafael, Narcisová 5, Ružinov, Bratislava.

 

Prihlásiť sa môžete na adrese planetkamia@gmail.com. Kapacita miest je na ukážkovej hodine limitovaná pre 12 ľudí (6 detí a 6 dospelých osôb – mamička, otecko, alebo ktorýkoľvek rodinný príslušník).

 

Planétka Mia už v apríli

 

Ak sa rozhodnete, že edukačný kurz chcete navštevovať, vidíme sa 11. 4. 2018 o 15.30 hod. v priestoroch Centra Rafael.

 

Termíny a miesta ďalších kurzov nájdete na facebookovej stránke Planétka Mia. Na kurz sa môžete prihlásiť priamo na ukážkovej hodine alebo na adrese planetkamia@gmail.com.

 

Kapacita miest je limitovaná pre 12 ľudí (6 detí a 6 dospelých osôb – mamička, otecko, alebo ktorýkoľvek rodinný príslušník). Cena kurzu je 104 eur /8 hodín/. V prípade vopred nahlásenej absencie máte možnosť v rámci kurzu využiť jednu náhradnú hodinu.

 

Teším sa na vás a vaše detičky!

 

Martina Bálint

 

Niečo o mne

Som Martina a som mamou štvorročnej Mie. Čas, ktorý spolu denne trávime, je pre mňa obohacujúci, je to príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa a budovanie dôvery. Táto skúsenosť ma priviedla k tvorbe kurzov pre deti, ktorými chcem v tomto detskom období zotrvať čo najdlhšie. Mám pedagogické vzdelanie v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl so zameraním na predškolskú pedagogiku. Počas svojej praxe som sa venovala aj detskému plávaniu.

planetkamia@gmail.com, +421907571962, Facebook Planetka Mia