MALÝ VEDEC

Zmyslupne a zábavne strávený čas počas letných prázdnin pre Vaše deti kde zažijú nové dobrodružstvá a naučia sa pritom nové poznatky.  Program tábora zahŕňa vedecké experimenty, kreatívne dielne , exkurzie,  športové aktivity, projekty, súťaže, skupinové hry a iné aktivity.

Dátum 1. turnus  : 1.7. – 5.7.  2019
Dátum 2. turnus :  5.8. – 9.8.  2019
Čas : 8. 30 – 16. 30 h
Miesto : Centrum Rafael , Narcisová 5 Bratislava
Cena : 149 €

V cene je zahrnutá strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim,  pedagogický dozor, pestrý  program, animácie, materiál, strava.
Počet miest je limitovaný. (max. 10 detí )
Prihlásenie formou prihlášky do 5.5. 2019 zvýhodnená cena 135 €/ os.
Súrodenecká zľava : 10 %

Viac info:TU

Ing. Jana Gočárová

+421908 646 750

George Science

info@georgescience.com

www.georgescience.com

BALETNÝ TÁBOR

 

Prihláška: TU