RETRO TÁBOR

MIESTO: Centrum Rafael, Narcisová 5, 821 01 Bratislava

CENA: 135 EUR

VEK: 6 – 12 rokov

LEKTORI: Nadežda Jedináková

KONTAKT: jedinakova@centrumrafael.sk, 0908175020

Prihláška-Retro

 

DINOSAURIA ODYSEA