2% z daní z príjmov

thumbnail

Darujte svoje 2% Centru Rafael a pomôžte nám zútulniť našu herničku a ihrisko.

Vytvorme si pokojné miesto, kde sa všetci zmestíme a budeme sa cítiť fajn.

Ak sa rozhodnete poukázať 2% nášmu centru, postupujte podľa nasledovných pokynov:

Postup krokov na poukázanie 2 z dane

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

  • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2020 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane
  • vyplňte
  • Vyhlásenie

  • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4. 2020

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

  • vypočítajte si 2 % z dane z príjmov
  • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddieli vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
  • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 30.4. 2020 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň

ĎAKUJEME