Beseda – Sebariadením k zmene školského systému?! / BA

thumbnail

4.4.2020 od 18:00 – 21:00 hod

Pozývame vás na ďalšiu BESEDU S ANTONOM ADAMČÍKOM – autorom vízie „Slobodný vzdelávací trh“, učiteľom a reportérom, ale hlavne podporovateľom slobodného školstva. Pozvanie na besedu prijala aj uznávaná psychologička VIERA HINCOVÁ. Táto beseda nie je politickou akciou a je určená pre všetkých rodičov, učiteľov a širokú verejnosť.

Názov besedy: „Hra školou“ – SEBARIADENÍM k zmene školského systému?!
Termín: 4.4.2020 o 18:00 (sobota)
Miesto: Centrum Rafael, Bratislava
Vstup: dobrovoľný príspevok
Registrácia: http://www.salemark.eu/archives/8366

Témy besedy:
– Ako sa naučiť sebariadeniu?
– Sloboda vs. nezávislosť
– Patrí výchova do škôl?
– Učiteľ, žiak, rodič a štát ako rovnocenní partneri
– Sebariadená hra ako sociálne učenie
– Aké možnosti dáva slobodný vzdelávací trh
+ diskusia

Anton Adamčík vyštudoval učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, špecializácia Hudobná výchova, plus špeciálna pedagogika. Po odchode zo školstva aktuálne pracuje v televízii najmä ako reportér spravodajstva a publicistiky. Téme školstva sa však venuje dodnes.. Už začiatkom 90-tých rokov podal návrh na zásadnú zmenu riadenia školstva, kde štát mal byť v úlohe jedného zo 4 partnerov. V roku 1993 podal prvý experimentálny projekt „Škola hrou pre 1. st ZŠ“, o dva roky neskor aj pre 2. stupeň. Aktuálne sa angažuje pri tvorbe experimentálnych projektov s overovaním seba-riadeného vzdelávania.

Anton Adamčík je človek, ktorý išiel do školstva preto, aby ho otvoril a zmenil na ľudské a dôstojné prostredie. Aby DIEŤA, RODIČ, UČITEĽ a ŠTÁT boli rovnocennými partnermi, ktorí si realizujú svoje záujmy na báze konsenzu, nie na princípe silnejšieho. Cieľom vzdelávania a výchovy nemá byť príprava na život potom, ale riadenie vlastného života už tu a teraz. Tvrdí, že škola má byť prostredím rôznorodosti, tzv. diverzity, kde sa vytvárajú modely spolužitia už teraz a prenášajú do života mimo nej. Je presvedčený, že pre zdravý vývoj deti je optimálnym prostredím kolektív s vekovou inklúziou 3-18 rokov, s rôznorodosťou výkonov, schopnosti a nadania v režime seba-riadeného vzdelávania a výchovy.

Vo svojej vízii „Slobodný vzdelávací trh“ jasne a zrozumiteľne popisuje, ako a na akých princípoch by malo fungovať školstvo, aby si mohol každý vybrať to svoje. Ide o nastavenie školského systému s viacerými možnosťami pre slobodné, zmysluplné a efektívne vzdelávanie. Ako vraví Anton: „Predstavte si, že by svet vzdelávania bol akousi tržnicou, kde si môžeme vyberať to, čo sa nám páči, čo nás zaujíma a čo nám dáva zmysel.“ Na to, aby sme si mohli vyskladať náš „švédsky stôl“ vzdelávania s možnosťami pre svoj osobný rozvoj, rozvoj našich detí a ďalších generácii, potrebujeme si osvojiť dôležité sebariadiace a komunikačné zručnosti. Tak poďme na to!

Kompletnú víziu Slobodného vzdelávacieho trhu si v PDF môžete stiahnuť tu:
https://drive.google.com/file/d/17TXr60lHVQfttIA8vCvEnz-QCTRkgRUE/view?fbclid=IwAR0VdsYOnjZbA7wAOotA-q3zoNFjH4xnhPwZoKuyR2NhGxc_-UC5ZjaTPq0

Besedy – „HRA ŠKOLOU“ Sebariadením k zmene školského systému?! sa 4.4.2020 o 18:00 v Centre Rafael v Bratislave zúčastní aj uznávaná psychologička Viera Hincová, ktorá je aj projektová manažérka a lektorka. Od roku 1998 sa venuje vzdelávaniu pracovníkov zariadení sociálnych služieb a ďalších pomáhajúcich profesií so zameraním na komunikáciu a prácu s klientmi s ťažkým a viacnásobným postihnutím, vrátane ľudí s autizmom. Je autorkou viacerých akreditovaných vzdelávaní prepojených na problematiku ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím. Od roku 2014 sa intenzívne venuje problematike Aspergerovho syndrómu, je matkou dospelého Aspergera. Skúsenosti v obhajovaní ľudských práv, osvete a vzdelávaní aplikuje v témach spojených s integráciou a inkluzívnym vzdelávaním v bežných školách. Je presvedčená, že každý z aktérov vzdelávania – dieťa, rodičia, učitelia, odborní pracovníci – potrebuje podporu a zručnosti, ktoré im umožnia reagovať na aktuálne potreby a rozvíjať inkluzívne prostredie. Je zakladateľkou a predsedníčkou vzdelávacej organizácie A Centrum a celoslovenského združenia jednotlivcov a rodín s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom HANS.

NEZABUDNITE SA REGISTROVAŤ TU: http://www.salemark.eu/archives/8366

Toto podujatie do vášho mesta prináša Akadémia životného štýlu, OZ. Kontakt: 0907 514 608