Dance Shake

DANCY SHAKE je tanečné divadlo pre všetky dievčatá a chlapcov od 6 do 9 rokov, ktorí si chcú zahrať a zatancovať pre radosť a zábavu v našich malých divadielkach a programoch pre deti. Netreba mať žiadne skúsenosti iba veľkú chuť vyskúšať to s nami.

Ako to na lekciách prebieha ?

🤩 učíme sa jednoduchý divadelný prejav, mini scénky a pri tom zdokonaľujeme vlastný slovný prejav, aj vlastnú verbálnu tvorivosť

🤩 tancujeme, učíme sa jednoduché choreografie, ktoré budú súčasťou pripravovaných vystúpení

🤩 učíme sa byť odvážny a vedieť improvizovať

rozvíjame kamarátske vzťahy a učíme sa pomáhať si navzájom počas nácvikov, aj počas predstavení

🤩 a hlavne sa zabávame a relaxujeme po náročnom vyučovaní v škole

Lekcia trvá 60 min. 

Nácviky prebiehajú v

piatok od 17:00 do 18:00 

Viac info: Katarína Tomandlová, 0949079353, tomandlova@gmail.com