BALET PRE DETI

so Simonkou

Baletné štúdio SIMART otvára v našich priestoroch prípravný ročník od 4 rokov.

Baletné štúdio Simart rozvíja u deti lásku k tancu a vedie ku kráse umenia hravou formou. Tanečná príprava rozvíja pohybový aparát a  návyky správneho postoja tela. Veľkú úlohu zohrávajú pohybové hry so spevom a základy gymnastiky. Improvizáciou, predstavivosťou a spontánnosťou vedieme detičky k vlastnej kreativite veľmi podstatnej u profesionálnych tanečníkov.

Baletné štúdio je založené na odbornej práci profesionálnych pedagógov. Zakladateľkou a pedagogičkou Baletného štúdia je Mgr. art. Simona Smutná – pedagóg Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

www.baletnestudio.sk

https://www.facebook.com/baletnestudiosimart

MIESTO: Centrum Rafael, Narcisová 5,Bratislava

TERMÍN: rozvrhy

KONTAKT:simart@baletnestudio.sk, +421 908 497 306 alebo +421 908 156 291