Malý vedec začiatočník

krúžok ,  kde sa žiaci hravou a zábavnou formou zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika, inžinierstvo, strojárenstvo, matematika.
Deti sa naučia napr. ako si samostatne vyrobiť chemickú reakciu, penový výbuch, raketu, farebné explózie a iné. Ukážeme si ako sa látky správajú a vyrobíme si vlastný zábavný experiment.

Metodika je výučby je primeraná veku dieťaťa.  Deti si na krúžku samostatne vedú vedecký denník, majú oblečené biele plášte  a ochranné pomôcky pre prácu.

Malý vedec pokročilý

krúžok  pre staršie deti, ktoré už absolvovali podobný vedecký krúžok, alebo sú  na pokročilej úrovni.
Žiaci sa  hravou a zábavnou formou zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika, inžinierstvo, strojárenstvo, matematika.
Začíname spoznávať periodickú sústavu prvkov, ukážeme si ako jednotlivé prvky vyzerajú a ako spolu reagujú.  Vyrobíme si pristávací modely balónu, lávovú lampu, kompas, ktorý využijeme v terénnom
cvičení a mnohé iné.
Ukážeme si ako sa látky správajú a veci v prírode menia,  vyrobíme si vlastný zábavný a edukačný experiment.

Metodika je výučby je primeraná veku dieťaťa.  Deti si na krúžku samostatne vedú vedecký denník, majú oblečené biele plášte  a ochranné pomôcky pre prácu.

Oba kurzy prispôsobujeme veku a znalostiam dieťaťa. Počas kurzu plánujeme exkurziu, návštevu  vedecko – vzdelávacej inštitúcie.

Miesto:  Centrum Rafael, Narcisová 5, Bratislava

Termíny: rozvrhy

Cena: 99 EUR / semester

Prihlasovanie: 0908 646 750

gocarova.jana@gmail.com

info@georgescience.com

img_1573

img_2339

img_2918

img_2930

img_3349