KRÚŽOK MALÝ VEDEC

Krúžok Malý vedec je vhodný pre deti vo veku od 5 do 12 rokov. Hravou a zábavnou formou sa deti zoznámia s vednými odbormi ako je fyzika, chémia, informatika. 

Metodika výučby je primeraná veku dieťaťa, pričom vieme efektívne pracovať aj s rôznovekovou skupinou.

Deti sa naučia napr. ako si samostatne vyrobiť chemickú reakciu, penový výbuch, farebné explózie a iné. Pomocou vedeckých exprimentov sa deti zabavia a naučia sa nové poznatky z vedných odborov.

Metodika výučby je primeraná veku dieťaťa.  Deti si na krúžku samostatne vedú vedecký denník, majú oblečené biele plášte  a ochranné pomôcky pre prácu.

Čas: každý utorok 16.30 – 17.15 h

Cena: 120€/15 lekcií

 Prihláška

Registrácia/info: 0908 646 750 george@georgescience.com

gocarova.jana@gmail.com

info@georgescience.com

Web: https://georgescience.com

Facebook: https://www.facebook.com/sciencegeorge

Instagram: https://www.instagram.com/science.george/