Letné Montessori herničky už v júni !

MONTESSORI HERNIČKY

Poďte s nami objaviť úžasný, kreatívny a prirodzený svet vašich detí ich očami a rukami.

Montessori herničky predstavujú program pre deti v sprievode rodičov, v rámci ktorého majú deti možnosť pracovať s montessori pomôckami v pripravenom prostredí, ktoré podporuje ich psychický, fyzický a emočný vývoj.

Montessori herničky prebiehajú v troch skupinách:

skupina 12 – 18 mesiacov

skupina 1,5 – 3 roky

skupina 3 – 6 rokov

Deti sa prostredníctvom montessori herničiek učia:

  • rozvoj samostatnosti a nezávislosti
  • vymedziť si vlastný priestor, rešpektovať priestor ostatných
  • rozvíjať schopnosť sebaobsluhy
  • dodržiavať nastavené pravidlá a starať sa o pomôcky
  • sústrediť sa na činnosť, ktorú si sami zvolili

Prihlasovanie http://montesevi.sk/prihlasenie/

Uložiť

Uložiť