MONTESSORI HERNIČKY

_MG_5068

Zážitkový a vzdelávací program pre rodičov a deti s Evkou Jedličkovou

“Počujem a zabudnem. Uvidím a zapamätám si. Uchopím a pochopím.”

Aktivity sú zamerané na to, aby deti pri spoznávaní sveta porozumeli tomu, čo vidia a čo ich obklopuje, a aby rozvíjali svoje zručnosti vlastným tempom.

Herničky sú určené pre skupiny detí vo veku:

12 – 18 mesiacov

1,5 – 3 roky

3 – 6 rokov

Poďte s nami objaviť úžasný, kreatívny a prirodzený svet vašich detí ich očami a rukami.

Cieľom montessori herničiek je umožniť deťom objavovať svet okolo nich spôsobom, kotrý rešpektuje ich vlasnté tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia, rozvíjať ich osobnosť, samostatnosť, nezávislosť, schopnosť rozhodovať sa, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k svojmu okoliu.

Deti si voľne vyberajú činnosť, ktorú chcú vykonávať a tiež pomôcku, s ktorou chcú pracovať. Jednotlivé aktivity sú pripravené tak, aby rešpektovali senzitívne obdobia detského veku.

Monterssori herničky prinášajú:

  • Aktivity každonenného života, ktoré pomáhajú dieťaťu byť nezávislejším pri bežných činnostiach, starostlivosti o seba a svoje okolie. Patrí sem množstvo aktivít od základného prenášania predmetov, cez presýpanie a prelievanie, naberanie najrôznejšieho materiálu, až po strihanie, lepenie, krájanie, skrutkovanie a tiež cvičenia podporujúce sebaobsluhu – zapínanie a odopínanie rôznych typov zipsov a gombíkov, šnurovanie, starostlivosť o seba. Tieto aktivity podporujú jemnú motoriku, koordináciu oko-ruka, presnosť aj koordináciu a tréning prstov potrebných na písanie.
  • Aktivity zamerané na rozvoj zmyslov. Využívajú sa pomôcky na zjemňovanie zrakových, sluchových, čuchových a hmatových vnemov. Dieťa sa učí prostredníctvom všetkých zmyslov. Tento materiál pomáha k rozvoju intelektu, pretože dieťa zapája všetky zmysly. Dieťa sa tak učí správne vnímať.

TERMÍN:

MIESTO:   Centrum Rafael, Narcisová 5, BA – Ružinov

LEKTOR:  Mgr. Eva Jedličková

PRIHLÁŠKY: 0905 715 723, evi@montesevi.sk

Evka Jedličková realizuje aj prednášky a workshopy súvisiace s tématikou montessori princípov uplatňovaných pri výchove a  vzdelávaní detí. Tieto nájdete v časti KALENDÁR AKCIÍ.

Uložiť

Uložiť