Montessori škôločka

Adaptačný program pre deti, ktoré sa pripravujú na škôlku.

Citlivou formou objavíme s dieťatkom čaro kolektívu, jeho atmosféru a rytmické striedanie opakujúcich sa čínností. Vďaka pestrým metódam podporíme rozvíjanie vlastnej osobnosti dieťaťa.

Deti budú mať možnosť zvykať si na nové prostredie, kde na prvom mieste je rešpektujúci prístup k osobnosti dieťaťa zo strany dospelých.

Deťom ponúkame podnetné a motivujúce prostredie, ktoré im pomáha objavovať svet okolo nich spôsobom, ktorý rešpektuje ich vlastné tempo, jednotlivé senzitívne a vývojové obdobia,
podporuje ich samostatnosť, nezávislosť, sebadôveru a tiež lásku k sebe a k svojmu okoliu. 

Škôločka prebieha 2x do týždňa to v utorok a v piatok v čase 9.00 – 12.00 hod.

KDE: Centrum Rafael, Narcisová 5, Bratislava

KEDY: 13.9. – 16.12. 2022

CENA: 650 Eur / 13 týždňov

Prihlasovnie na jesenný turnus:

https://montesevi.sk/registracia/?course_id=170

Viac info na:

https://montesevi.sk/ponuka/montessori-skolka/

V prípade záujmu nás kontaktuje na čísle 0905 715 723 alebo mailom na evi@montesevi.sk.

Uložiť