SKUPINOVÉ CVIČENIA S BÁBäTKAMI A DEŤMI

Baby Balance je hudobno-pohybové, skupinové cvičenie pre bábätká od 3 mesiacov a  cvičenie pre deti od 1 do 4 rokov.

Projekt Baby Balance je zameraný na celkový rozvoj bábätka (dieťatka), aby čo najlepšie využilo svoj potenciál, socializovalo sa a bolo schopná sa čo najlepšie adaptovať na škôlku.

V rámci hravého cvičenia a hrania sa ho snažíme rozvíjať po každej stránke a zároveň sprostredkúvame mamičkám (rodičom) možnosti ďalšej stimulácie v domácom prostredí, pri bežných činnostiach a hrách. Ukazujeme si, ako najlepšie využiť spoločne strávený čas, komunikovať, hrať sa a byt spolu šťastní… No zároveň sa v pravý čas od seba vzdialiť a dať priestor aj jeden druhému.

KATEGÓRIE BABY BALANCE

Mini Baby Balance – 3 – 12 mesiacov

MINI 1 (3-5 mes.)

MINI 2 (6-8 mes.)

MINI 3 (9-12 mes.)

Zameriame sa na prvé cvičenia s detičkami – spôsoby a možnosti manipulácie s dieťatkom, ako sa s ním hrať tak, aby mu hra pomáhala pri jeho vlastnom rozvoji, ako s dieťatkom môžme cvičiť a pomôžeme mu posilniť svalový tonus, prípadne naopak ho uvoľníme. Pomôžeme mu rozvíjať jemnú motoriku primerane veku, spôsoby uchopovania predmetov a manipulácie s nimi, spoznáme hry podporujúce rozvoj vnímania a senzomotorického myslenia, ktoré sa rozvíja práve na základe podnetov z okolia. Pri hrách, samozrejme, rozvíjame porozumenie reči a artikuláciu. S MINI 1 ideme veľmi pomalým tempom a s jemným prístupom. Pomaličky si vysvetľujeme, ako je s bábätkom vhodne manipulovať, nosiť ho, aké podnety mu dávať, ako rozvíjať úchop a iné inšpiratívne info pre maminky a tatinkov na doma, aby sa maminky pri starostlivosti o  dieťatko cítili istejšie.

Explorer Baby Balance – 13 – 24 mesiacov

MINI/EXPLORER (13-14mes.)

EXPLORER 1 (15-17mes.)

EXPLORER 2 (18-25mes.)

Dynamické striedanie cvičení, hier a činností, ktoré vyhovuje charakteru detičiek v tomto období, kedy majú chuť skúmať a objavovať na vlastných nožičkách celý svet. Cieľom je postupná stabilizácia na individuálnej báze aj skupinovej báze, viditeľná vo výslednej spolupráci a integrácii v rámci skupiny. Exploreri po absolvovaní cvičení nemajú problém s prácou v skupine, s lektorom, s ukončením a striedaním činností. Reagujú na výzvy a užívajú si živú atmosféru skupiny.

Junior Baby Balance – 26 – 39 mesiacov

Hlavným cieľom projektu Baby Balance je príprava na vstup do materskej školy tak, aby adaptácia pri tomto významnom a samostatnom kroku do života čo najmenej “bolela”.  To je hlavnou náplňou kategórie Junior synchrónne s vyššou pohybovou náročnosťou. Okrem cvičenia s vlastným telíčkom a množstvom pomôcok sa stretávame s prvým učením rôznych zaujímavých tém,  vlastnou prezentáciou, pomocou iných kamarátov, samostatnou prácou, a pod. Pracujeme na zdolávaní tolerantného prístupu, trpezlivosti a dodržiavaní prvých pravidiel. Učíme sa malé choreografie. Pracujeme síce pod dohľadom rodičov, ale už prevažne bez ich priameho zasahovania, v interakcii dieťa – lektor. Juniori sú malí „veľkáči“ ?  Radostné obdobie prvého samostatného konania.

Hlavné ciele projektu Baby Balance sú:

  1. stimulácia zdravého psychomotorického a sociálno-emocionálneho vývoja detí prostredníctvom hrových činností a cvičení
  2. príprava na vstup do materskej školy, uľahčenie adaptácie detí v novom sociálnom prostredí, ktoré je pre ne prvým výrazným medzníkom v živote. Vedenie k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu, podpora schopnosti presadiť sa v kolektíve, pozitívne sebahodnotenie

Aktivity a činnosti:

Rozcvičky, prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

Mini tanečno – pohybové choreografie

Riekanky – artikulácia, dramatický prejav

Rytmické základné cvičenia

Pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky, osvojenie správnych pohybových stereotypov

Rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociáne vnímanie a myslenie detí

Relaxačné aktivity

U Juniorov – logogymnastika, prezentácie, poznávanie pravidiel, orientácia v priestore a i.

Pozrite si rozvrhy cvičení Baby Balance.

Prihlasovanie prebieha cez online prihlášku priamo na stránke Baby Balance.

KONTAKT:

info@babybalance.sk

0911 55 77 33

Celková ponuka OZ Baby Balance, resp. všetky aktivity, ktoré aktuálne ponúkame sú:

Skupinové cvičenia s bábätkami od 3 mes.

– Správny psychomotorický vývin, bežná manipulácia s bábätkom, nosenie, stimulujúce hry podporujúce všetky aspekty zdravého vývinu – hrubá motorika, jemná motorika, rozvoj reči, sociálne a emocionálne zrenie

Skupinové cvičenia s deťmi od 1 -4 rokov

– Základná pohybová príprava, rozvíjanie individuálnych osobnostných dispozícií v kontexte skupinovej spolupráce s rovesníkmi a lektorom, učenie hrou, všestranný rozvoj a príprava dieťaťa na vstup do MŠ

Individuálne poradenstvo od narodenia

Poradenstvo v oblasti psycho- motorického vývinu, manipulácia s bábätkom a nosenie od narodenia

Planétka MIA – deti od 2 – 4 rokov

Príprava na vstup do materskej školy so zameraním na rozvoj myslenia, sústredenia, manuálnych zručností a sociálnych kompetencií.

Masáže bábätiek a detí od narodenia

– Masáž a láskyplný dotyk, ktoré prehlbujú vzťah dieťaťa a rodičov, pomáhajú dieťatko stimulovať a zároveň mu dopriať uvoľnenie a pocit bezpečia a bezpodmienečnej lásky.

Na káve so psychologičkou – detský psychológ

Skupinové stretnutia rodičov s detskou psychologičkou, kde môžu slobodne diskutovať na vybrané témy s ostatnými kolegami 🙂 – rodičmi a odborníkom. Spolu hľadáme riešenia a cesty, ako pochopiť svet detí a naše role v tomto svete.

Kontakt: Silvia Erséková – detká psychologička

Fyzio Poradňa od narodenia – fyzioterapeutická poradňa

– Súkromná fyzioterapeutická poradňa. Výhodou je možnosť dohodnúť si termín operatívne v krátkom čase, s možnosťou návštevy doma.

Kontakt : Terezka Šimovičová – detská fyzioterapeutka 0907 538 852

ŠpeciPed Poradňa – poradňa špeciálneho a liečebného pedagóga

Štátna poradňa špeciálneho (a liečebného) pedagóga, ktorá vám v prípade záujmu môže pomôcť v prístupe a komunikácii s dieťatkom

Kontakt: Janka Farkašová – špeciálna a liečebná pedagogička 0904 351 440

Nôžky, nohy, nožičky

– kurz o zdravom prístupe k chodidlám od narodenia – 99rokov

S láskou – príprava na príchod bábätka

– Kurz pre rodičov, ktorí sa chcú pripraviť na príchod bábätka, aby už od prvého dňa mali radosť zo starostlivosti o svoj malý poklad a nie obavy a strach.

Témy: Starostlivosť o bábätko –  nosenie, zdvíhanie – manipulácia od narodenia, kúpanie, spánok, kŕmenie, šatky a kočiare, polohovanie bábätka a mnoho iného

Adaptačná škôločka Baby Balance na Planétke MIA

– Projekt prípravnej mini škôlky pre deti od 2 rokov, ktorý dieťaťu priblíži aktivity a sled činností v materskej škole. Skupinka detí pod vedením 2 láskavých učiteliek bude spoznávať činnosti ako ranný kruh, výtvarné, pohybové, hudobné a poznávacie aktivity a hry, desiatovanie a hygienu, pobyt na záhrade a to všetko prvýkrát bez bezpečnej náruče rodiča. Veľká výzva pre malých človiečikov. Pre jej zvádnutie môže pomôcť fakt, že škôločka bude prebiehať v podnetnom, útulnom a pre nich známom prostredí.