Hravý meditačný kurz pre deti

thumbnail
  • zdravý oddych pre deti vo veku 8-11 rokov
  • každý druhý utorok v čase 16:30-17:30h
  • začíname 7. februára 2023

Hravý meditačný kurz ponúka deťom vo veku 8-11 rokov zážitkové naladenie na ich vnútorný svet, aby v ňom mohli intuitívne i vedome objavovať zdroje na radostné a úspešné zvládanie svojich tém detstva i výziev, ktorým občas čelia.

Detský myšlienkový svet je často prekrytý technologickými lákadlami, ktoré ich oberajú o plnú pozornosť k prirodzeným potrebám detského tela hýbať sa, zdravo oddychovať, hravo tvoriť, kriticky premýšľať, naživo sa rozprávať s kamarátmi, vnímavo pozorovať svet okolo seba a reagovať na podnety, ktoré k nemu prichádzajú.

Aby sme deti naučili hľadať rovnováhu v ich záujmoch a potrebách, je dobré, keď im doprajeme aspoň na nejaký čas možnosť prepnúť sa z vonkajšieho do vnútorného sveta ich pocitov a myšlienok. V pokojnom a ničím nerušenom prostredí sa deti dokážu ľahšie uvoľniť a naladiť na skúmanie svojich bytostných otázok.

Na kurze sa deti naučia:

– meditovať hravou a zábavnou formou prostredníctvom príbehov o témach, ktorými žijú, ktoré ich zaujímajú a z ktorých si môžu zobrať prospešné ponaučenie;

– načúvať svojej intuícii a vnímať hlbokú múdrosť svojich vnútorných zdrojov, o ktoré sa môžu oprieť, keď si nebudú vedieť s niečím poradiť;

– rozvíjať predstavivosť tvorivým a užitočným spôsobom, aby si pomocou nej vytvárali zdravý myšlienkový a pocitový svet;

– tvorivo vyjadrovať svoje vnútorné prežívanie formou rôznych hrových symbolov a zážitkových činností; 

– uvoľňovať zo seba napätie a nahromadené emocionálne záťaže prostredníctvom relaxačných cvičení, ktoré môžu používať v každodennom živote;

– odvahe postaviť sa za seba a dovoliť si cítiť sa autenticky sami sebou, v prijatí a bez posudzovania, čo im pomôže ukotviť sa v pocite istoty a sebadôvery;

– otvorene a bez obáv komunikovať svoje potreby, názory, radosti či starosti v dôvernom a priateľskom prostredí;

– rešpektovať jeden druhého vnímaním rozličných názorov či postojov, čo im pomôže chápať rozdielnosť a zároveň jedinečnosť každého človeka;

Organizačné informácie:

1 meditačné stretnutie v trvaní 60 minút sa koná raz za 2 týždne;

Meditujeme každý druhý utorok v čase 16:30-17:30h;

Počet miest v skupine: max. 10 detí

Cena za jedno meditačné stretnutie: 13,- Eur

Vaše dieťa môžete prihlásiť aj jednorazovo, na vyskúšanie.

Prihlášky na kurz:

Na meditačný kurz môžete Vaše dieťa prihlásiť u lektorky kurzu telefonicky: 0903 64 96 97 alebo písomne na mailovej adrese: maci.mikloskova@gmail.com

Prihlasuje sa na mesačnej báze, t.j. na 2 meditačné hodiny vopred.

Ďalšie informácie:

Máme v ponuke aj meditačný kurz pre rodičov;

V prípade záujmu je možné pripraviť aj spoločný meditačný kurz pre rodičov s deťmi vo veku 5-7 rokov;

Lektorka: Marcela Miklošková

Počas meditačných stretnutí budem Vaše deti s láskou a radosťou sprevádzať. Pracujem ako lektorka a terapeutka pre deti a rodičov, ktorí hľadajú vo svojom individuálnom a rodinnom živote zdravú rovnováhu prostredníctvom sebapoznania.

Som vyštudovaná pedagogička s dlhoročnou praxou v práci s deťmi vo vlastných autorských projektoch a svoje osobné meditačné skúsenosti a ich blahodarný vplyv na psychiku odovzdávam deťom v projekte detských meditácií www.detskemeditacie.sk

V práci s deťmi a rodičmi využívam okrem vlastných životných skúseností aj cenné poznatky z rôznych energetických systémov zameraných na prirodzenú schopnosť ľudského tela na sebauzdravenie a regeneráciu.