Meditačný kurz pre dospelých

thumbnail
  • hodinka pre seba na relax a uvoľnenie
  • každý druhý utorok v čase 16:30-17:30
  • začíname 14. februára 2023

 

Meditačný kurz pre dospelých je vytvorený ako pokojná relaxačná aktivita s cieľom dopriať si chvíľku oddychu od starostí všedného dňa a ponoriť sa do vlastného vnútorného sveta. Každý z nás potrebuje občas vypnúť a venovať čas iba sebe, svojim myšlienkam a pocitom. Zdroje našej spokojnosti objavíme v sebe ľahšie a rýchlejšie, keď sa naučíme zameriavať pozornosť voči svojim potrebám zdravým, citlivým a láskyplným spôsobom.

Počas stretnutí sa budeme spoločne učiť tvoriť svoj život vedomejšie v súlade s našimi možnosťami, aby sme dokázali lepšie porozumieť nielen sebe, ale aj svojmu okoliu. Všetky relaxačné aj meditačné cvičenia budú smerovať k dosiahnutiu duševnej, mentálnej a fyzickej harmónie, k vnútornému pocitu pokoja a radosti. Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, ktorí s meditáciou nemajú žiadne doterajšie skúsenosti.

Meditačný kurz ponúka:

– možnosť oddýchnuť si v príjemnom a priateľskom prostredí a zároveň načerpať vitálnu energiu do ďalších dní;

– uvoľniť zo seba telesné i mentálne napätie zdravým a efektívnym spôsobom prostredníctvom jemných relaxačných, energetických a dychových cvičení;

– oboznámiť sa s jednoduchými technikami, pomocou ktorých si vieme účinne pomôcť aj doma, keď sa cítime vyčerpaní, nervózni, nevyspatí, neistí…;

– naladenie na vlastný vnútorný svet, skúmanie svojich „ne/chcem, ne/musím, ne/potrebujem, ne/môžem, ne/túžim…“ a porozumeniu ich miesta v sebe;

– naučiť sa aktívne zharmonizovať svoje telo i dušu, kultivovať v sebe lásku a súcit, aby nám tieto nové skúsenosti a zručnosti pomáhali v každodennom živote.

Ako to prebieha?

– každé stretnutie je kombináciou aktívnych a pasívnych činností, ktorých cieľom je vedomé a vnímavé skúmanie nášho tela, našich myšlienok a pocitov;

– doprajeme si robiť nič a zároveň veľa pre našu vnútornú rovnováhu a pocit spokojnosti;

– postupne sa naučíme rozpúšťať tok myšlienok, aby sme dosiahli stav pokoja v tichom bezmyšlienkovitom prítomnom okamihu;

– meditácie sú rôznorodé, nenáročné, ponúkajú prácu s vnútornou predstavivosťou, rozvíjajú vizualizáciu, občas sú hravé a intuitívne, a po celý čas sprevádzané lektorkou.

Čo si treba priniesť?

– pohodlné oblečenie, v ktorom sa môžete hýbať aj sedieť na meditačných vankúšoch;

– malú deku, ktorou sa môžete prikryť, aby ste sa cítili počas meditácie príjemne;

– vlastný nápoj – vodu, čaj…

Organizačné informácie:

1 meditačné stretnutie v trvaní 60 minút sa koná raz za 2 týždne;

Meditujeme každý druhý utorok v čase 16:30-17:30h;

Počet miest v skupine: max. 10 dospelých osôb;

Cena za jedno meditačné stretnutie: 11,- Eur

Prihlášky na kurz:

Na meditačný kurz sa môžete prihlásiť u lektorky kurzu telefonicky: 0903 64 96 97 alebo písomne na mailovej adrese: maci.mikloskova@gmail.com

Prihlasuje sa na mesačnej báze, t.j. na 2 meditačné hodiny vopred.

Ďalšie informácie:

Máme v ponuke aj meditačný kurz pre deti;

V prípade záujmu je možné pripraviť aj spoločný meditačný kurz pre rodičov s deťmi vo veku 5-7 rokov;

Lektorka: Marcela Miklošková

Počas meditačných stretnutí Vás budem s radosťou sprevádzať. Pracujem ako lektorka a terapeutka pre deti a rodičov, ktorí hľadajú vo svojom individuálnom a rodinnom živote zdravú rovnováhu prostredníctvom sebapoznania.

Som vyštudovaná pedagogička s dlhoročnou praxou v práci s deťmi vo vlastných autorských projektoch a svoje osobné meditačné skúsenosti a ich blahodarný vplyv na psychiku odovzdávam deťom v projekte detských meditácií www.detskemeditacie.sk

V práci s deťmi a rodičmi využívam okrem vlastných životných skúseností aj cenné poznatky z rôznych energetických systémov zameraných na prirodzenú schopnosť ľudského tela na sebauzdravenie a regeneráciu.