PLANÉTKA MIA

Streda 9.30, 11.00, 16.30 a 18.00

Štvrtok 9.30, 11.00, 16.30 a 18.00 ( bez sprievodu rodičov)

Poslanie Edukačných aktivít

Edukačné aktivity Planétka Mia sú určené pre deti vo veku 2,5 – 4 roky v sprievode mamičky alebo iného rodinného príslušníka. Aktivity sú zamerané na sociálnu integráciu dieťaťa z rodinného prostredia do nového kolektívu s menším počtom detí rovnakého veku. To všetko formou hry a zážitkového učenia. Na každom hodinovom stretnutí sa zameriame na jednu zaujímavú tému, ktorú budeme rozvíjať po všetkých stránkach.

Hodina je koncipovaná tak, aby sa podporovala vzájomná spolupráca dieťaťa a mamičky a aby sa dieťa rozvíjalo po každej stránke teda po rozumovej, pohybovej ako aj estetickej. Na hodine nebudú chýbať riekanky, pesničky, didaktické aj námetové hry, tvorba kreatívnych dielok a mnoho iného. Prostredníctvom tvorivých aktivít a spoločne strávených chvíľ sa podporia komunikačné schopnosti a emocionálne prežívanie detí.

 

Kto patrí do rodiny? Ako a kde žijú zvieratká? Aké sú naše emócie? Aké tajomstvo sa skrýva vo vajíčku? S kým išiel Mechúrik Koščúrik na vandrovku? Na každom hodinovom stretnutí sa zameriame na jednu zaujímavú tému, prostredníctvom ktorej sa u detí bude rozvíjať:

  • pozornosť a kognitívne vnímanie cez námetové a didaktické hry,
  • reč a hrubá motorika pri práci s riekankami a piesňami, v komunikácii v skupine,
  • jemná motorika pri tvorení výtvarných dielok, pri hrách s didaktickým materiálom,
  • sociálne kompetencie prostredníctvom všetkých činností.

Z kurzu si odnesiete nové vedomosti, zážitky, dobrú náladu, ale aj podnety pre ďalšie aktivity. V organizovanej skupine budeme spolu dramatizovať rozprávky, viesť rozhovor, priraďovať obrázky, triediť predmety.

Pre deti vo veku od 4 – 5 rokov je pripravená Planétka Mia, ktorá ich podporí v samostatnosti, v rozhodovaní, vo formulovaní požiadaviek ako aj vo výtvarnom cítení. Hodiny prebiehajú štvrtok o 18,00 hod. v Centre Rafael už bez prítomnosti rodiča.

V individuálnej práci sa zameriame na svalovú činnosť rúk, najmä na drobné svalstvo, budeme rozvíjať fantáziu a predstavivosť. Posilní sa tak samostatnosť a  rozhodnosť detí.

Prihlásiť sa môžete na adrese planetkamia@gmail.com. Kapacita miest je na ukážkovej hodine limitovaná pre 12 ľudí (6 detí a 6 dospelých osôb – mamička, otecko, alebo ktorýkoľvek rodinný príslušník).

 Termíny a miesta ďalších kurzov nájdete na facebookovej stránke Planétka Mia alebo na http://babybalance.sk/zazitkove-ucenie-na-planetke-mia/

Na kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlášky na http://babybalance.sk/prihlaska/ 

Kapacita miest je limitovaná pre 12 ľudí (6 detí a 6 dospelých osôb – mamička, otecko, alebo ktorýkoľvek rodinný príslušník). Teším sa na vás a vaše detičky!

Martina Bálint

Niečo o mne

Som Martina a som mamou sedemročnej Mie. Čas, ktorý spolu denne trávime, je pre mňa obohacujúci, je to príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa a budovanie dôvery. Táto skúsenosť ma priviedla k tvorbe kurzov pre deti, ktorými chcem v tomto detskom období zotrvať čo najdlhšie. Mám pedagogické vzdelanie v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl so zameraním na predškolskú pedagogiku. Počas svojej praxe som sa venovala detskému plávaniu. Momentálne som tiež lektorkou Baby Balance.

planetkamia@gmail.com, +421907571962, Facebook Planetka Mia