RODINNÉ, PRACOVNÉ A PEŇAŽNÉ KONŠTELÁCIE

18.10. od 17.00 – 21.00 hod (piatok)

Pozývame Vás na obľúbené stretnutie rodinných konštelácií s Karolínou Kurnickou a Danielom Marekom.

RODINÉ, PRACOVNÉ A PEŇAŽNÉ KONŠTELÁCIE

¦ Chcete sa pozrieť na svoju súčasnú životnú situáciu, objaviť súvislosti a nájsť riešenie na témy, ktoré vás zaťažujú?
¦ Chcete odhaliť príčiny a spracovať emócie, ktorým sa možno bránite alebo si s nimi neviete rady?
¦ Chcete rozšíriť svoje životné možnosti a potenciál, identifikovať skryté zdroje a odstrániť prekážky v ich využívaní?
¦ Máte chuť spoznať metódu konštelácií medzi podobne naladenými a otvorenými ľuďmi?

Konštelácie nám otvárajú oči a ukazujú možné riešenia pri problémoch partnerských, rodinných, osobných, finančných či pracovných. Pomocou tejto metódy je možné vidieť a pochopiť skryté súvislosti a odhaliť dynamiku vzťahov v rodine či inej skupine alebo systéme. Otvorením sa dochádza k liečivým procesom, kedy máme možnosť vidieť skryté prekážky a urobiť kroky, ktoré zharmonizujú systém (rodina, partnerský či pracovný vzťah atď.). Energia začne znova prúdiť napojením na zdroje a liečenie prebieha na všetkých úrovniach – psychickej, emocionálnej aj telesnej. Seminár sa koná v malej skupine účastníkov. Tí vytvárajú podporné prostredie pre jednotlivca, ktorý si necháva konšteláciu postaviť .

AKTUÁLNY TERMÍN: 18.10.2019(piatok)

ĎALŠIE TERMÍNY:

22.11.2019,13.12.2019,

17.1.2020,14.2.2020,20.3.2020,17.4.2020,15.5.2020.,12.6.2020

 

ROZVRHY

LEKTORI:             Karolína Kurnická a Daniel Marek – absolventi výcviku

Systemických a rodinných konštelácií Berta Hellingera u Z. Tuškovej, Praha

PRIHLÁSENIE:     mailom na: Daniel Marek, danielmarek69@gmail.com.

KONTAKT:        Karolína Kurnická, karolina.kurnicka@gmail.com, 0903 229 362 

INFO:               www.rodinne-konstelacie.sk

Uložiť