SEBAOBRANA

Kurzy sebaobrany, z originálu empowerment through self defence, ponúkajú komplexný prístup výučby prevencie a konfrontácie násilia, fyzickej, verbálnej a emočnej sebaobrany založený na aktivitách budujúcich asertivitu, zdravé sebavedomie, intuíciu a fyzické techniky u žien, detí a iných ohrozených skupín. 

 

Študentky sa naučia jednoduché a efektívne techniky verbálnej a fyzickej obrany, ktoré boli vyvinuté na výučbu v relatívne krátkom časovom úseku a sú prispôsobené na silu ženského tela.

 

Prostredie a atmosféra kurzu je orientovaná na študentky a ich potreby, pričom sa berú na ohľad možné traumatické udalosti z minulosti. Každá študentka má vždy právo nezúčastniť sa danej aktivity ak sa necíti komfortne bez toho, aby musela udať dôvod. Zároveň je však povzbudená, aby sa zúčastnila aspoň pasívne – pozorovaním. 

 

Nadobudnuté zručnosti sa dajú uplatniť po celom spektre násilia. Väčšina situácií môže byť zmiernená a minimalizovaná použitím vnímavosti, asertívnym určením hraníc (na rozdiel od agresívneho) a rozpoznaním ich prekročenia inou osobou. V prípade neúčinnosti týchto metód sú študentky vybavené fyzickými zručnosťami, ktorými vedia podporiť verbálnu obranu. 

Viac informácií www.zaseba.sk

 

https://www.facebook.com/events/702680207215216/