Tanečné štúdio Dancy

otvára v našich priestoroch tanec pre deti

od 3-6 rokov

od 6-8 rokov

od 8-12 rokov

Viac info a prihlášky na tel.č. 0903 838 651 alebo na info@dancy.sk