ŽIVÁ HUDOBNÁ v Centre Rafael

 

Inovatívna hudobná prípravka pre deti od 5 r., pre predškolákov i školákov

Krúžok je organizovaný ako celoročná aktivita v polročných turnusoch,
1x týždenne, vždy v pondelok o 16:30 (45 minút)

Hudbu máme v sebe, oveľa skôr ako ju začneme “čítať” a chápať intelektuálne cez noty, pulzuje naším telom. Oproti zaužívaným postupom vychádza naša hudobná práve z tejto danosti a prirodzenosti – s ohľadom na vek, potreby a individuálne možnosti dieťaťa.

Vedieme deti tak, aby mohli tvoriť hudbu slobodne, s pomocou vlastného hlasu a hudobných nástrojov, ktoré spolu vždy „pekne ladia“. Príjemný zážitok zo spoločnej hry a spevu, zo zvládnutia hry na rôzne akustické nástroje bez nôt a podporujúci prístup lektora sú kľúčom k radosti z hudby, k prebudeniu záujmu o ďalšie muzicírovanie, o spev
a individuálny rozvoj hudobných zručností a vedomostí.

 

Umožňujeme deťom sa hudbe skutočne priblížiť, bytostne sa s ňou zžiť cez zmysly, telo a cítenie. To je najlepší predpoklad pre ďalší záujem záujem o hru na individuálnom hudobnom nástroji. Deti spoznajú postupne základy hry na flautu, klavír,  gitaru i ďalšie nástroje s kvalitným zvukom (lýry, zvonkohry, xylofóny, kalimby, bubny aj.), v kombinácii
s výberom hudobných pojmov v súlade s vekom detí.

 

Akustické vibrácie majú hlboký dosah na naše cítenie a vôľu, dotýkajú sa nás veľmi komplexne. Hudba prirodzene harmonizuje, rozvíja individuálne kvality človeka, oslovuje
a integruje všetky dôležité oblasti zdravého vývinu – „hlavu“ (zmysly a intelekt), „srdce“ (cítenie) a „ruky“ (motorika, vôľa) každého dieťaťa.

Prihláška Živá hudobná 2019

Kontakt na lektorku: hudbavnas@gmail.com, tel.: 0917628853

I.  turnus: september 2019 – január 2020, 102 Eur
II. turnus: február 2020 – jún 2020, 108 Eur

O lektorke: BcA. Zuzana Brezovská
Vychádzam z vlastnej hudobnej a pedagogickej praxe s deťmi školského a predškolského veku. Študovala som odbor klavír na konzervatóriu, neskôr na katedre hudobnej teórie AMU v Prahe. Absolvovala som štúdium predškolskej a mimoškolskej pedagogiky, 3-ročný seminár waldorfskej pedagogiky a príležitostne kurzy muzikoterapie.
Od r. 2013 sa v Bratislave venujem inovatívnej pedagogickej práci s detmi predškolského a školského veku. Cenným zdrojom inšpirácie sú pre mňa najmä waldorfská pedagogika
a najnovšie poznatky nielen z pedagogiky ale aj ďalších súvisiacich oblastí  (psychológia, muzikoterapia…). Som mamou dvoch dcér.